Zarybienia

Zarybianie węgorzem

W środę 6 listopada 2013 r. zarybiono narybkiem węgorza jeziora Wilczkowo, Lipnica i Ciemino w ilości 830 kg.  Węgorzyk o wymiarach od 30-50 cm.  na zdjęciach widoczny. Niech się rozwija i rośnie by przynosić wędkarzom radość.

Zarybianie sandaczem

W dniu dzisiejszym zarybialiśmy w „Jesiotrze” trzy jeziora: Trzesiecko, Wilczkowo i Radacz. Był to kilku centymetrowy narybek sandacza w ilości 80 000 sztuk. Zarybienia przebiegły sprawnie z brzegu i z łodzi. Uczestniczyli przedstawiciele z Okręgu PZW Koszalin oraz członkowie Koła…
Read more