Składki PZW na 2017

Uwaga informacje dotyczące okresowego połowu ryb znajdziecie Państwo tutaj.

  1. Składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie w 2017 roku:
  1. Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody):
   • składka pełna podstawowa                                 – 200,00 zł
   • składka ulgowa I                                                  – 120,00 zł
   • składka ulgowa II                                               –   80,00 zł
   • składka członka uczestnika                               –   50,00 zł
  2. Składka roczna niepełna – wody nizinne
    • składka niepełna podstawowa                         – 170,00 zł
    • składka niepełna ulgowa I                              – 103,00 zł
    • składka niepełna ulgowa II                           –   69,00 zł
    • składka niepełna członka uczestnika            –   44,00 zł
    • składka niepełna całoroczna na 1 jezioro      – 125,00 zł

    

  3. Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w prawnym użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie obowiązujących umów cywilnoprawnych na wody.

 

 • Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania dla członka PZW w Okręgu PZW Koszalin

 

 1. Składka uzupełniająca do składki pełnej                  – 30,00 zł
 2. Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne dla członków PZW
  • za 1 dzień                                                           –   26,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                               –   52,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                               –   64,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                        –   75,00 zł
 1. Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:
  • za 1 dzień                                                          –   46,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                               –   92,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                               – 112,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                        – 149,00 zł
 1. Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody górskie dla członków PZW
  • za 1 dzień                                                          –   45,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                                  –   90,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                               – 105,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                        – 138,00 zł
 1. Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:
  • za 1 dzień                                                           –   70,00 zł
  • za 3 dni (kolejne)                                               – 140,00 zł
  • za 7 dni (kolejne)                                               – 175,00 zł
  • za 14 dni (kolejnych)                                        – 247,00 zł
 1. Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :
  • wody nizinne                                                     – 350,00 zł
  • wody górskie                                                     – 400,00 zł           Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2017 r. w macierzystym okręgu.

 

 • (Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2017 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.)

 

 1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską :
 • do 18 lat                                                             – bezpłatnie
 • powyżej 18 lat                                                    – 50,00 zł
 1. Zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:
 1. 100 % ulgi
 • Honorowy Członek PZW – ( zwolniony z opłat na postawie odpowiedniej legitymacji i odznaki PZW)
 1. Składka ulgowa I
  • młodzież 16-24 ucząca się i studenci, (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)
  • odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia)
  • mężczyźni od roku, w którym kończą 65 rok życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 rok życia, (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek).
 1. Składka ulgowa II
  • członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami ( osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie do kontroli dokument uprawniający do zastosowania ulgi)
 1. bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:
  • młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2017 r.
  • współmałżonek członka PZW, w ramach łowiska i dziennego limitu. Warunek: posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2017 r. Współmałżonek musi posiadać Kartę Wędkarską i opłaconą składkę członkowską PZW. Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach. Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW. Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:

 

 • Okręg PZW Szczecin – SZN, Okręg PZW Jelenia Góra – JGA, Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp. 
 • Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.

 

  1.  Podział składki członkowskiej na 2017 rok:b) Zarząd Okręgu                                                          – 60 %

 

 • c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim                         – 30 %
 • a) Zarząd główny                                                            – 10 %