30 nowych łodzi dla szczecineckich wędkarzy

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie pozyskał kolejne środki unijne w ramach programu operacyjnego RYBY 2007-2013. Ponad 61 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup łodzi wędkarskich. Łodzie trafią do szczecineckiego „Jesiotra”. Dzięki temu nasi wędkarze będą już mogli organizować zawody rangi ogólnopolskiej.

– Projekt nosi nazwę: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zakup 30 łodzi wędkarskich wraz z wyposażeniem” – mówi „Tematowi” Dariusz Siubdzia, dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. – Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 61 569,75 zł, co stanowi 85 proc. wartości całego projektu.

– Umowa została już administracyjnie skonsumowana, teraz przymierzamy się do jej fizycznej realizacji – ujawnia „Tematowi” Andrzej Pilzek, prezes Koła Wędkarskiego PZW „Jesiotr”. – Na zakup 30 najnowszej generacji łodzi wędkarskich, ze swoich związkowych pieniędzy, wyłożymy kwotę około 11 tys. zł. Całkowity koszt projektu przekroczy zatem 70 tys. zł. Każda z łodzi będzie z kompletnym wyposażeniem, tzn. z wiosłami, kapokami dla dwóch osób, linami kotwicznymi i kotwicami. Łodzie będą „parkować” w Szczecinku. Przygotowujemy się tez do zakupu przyczepy samochodowej, na której której będziemy mogli przetransportować kilka łodzi na raz na większe odległości.

Prezes Pilzek zapewnił również, że dzięki realizacji unijnego projektu i zakupu łodzi, szczecineccy wędkarze będą teraz mogli samodzielnie zorganizować zawody wędkarskie nawet klasy ogólnopolskiej.

– Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte. W przyszłym roku chcemy gościć na Trzesiecku najlepszych specjalistów połowów spinningowych. Ale same plany, to jeszcze połowa drogi do sukcesu. Zawody Grand Prix Polski to potężne przedsięwzięcie logistyczne. Musimy mieć też akceptację Zarządu Głównego PZW. Jestem jednak przekonany, że podołamy zadaniu i do Szczecinka coraz częściej zaczną zjeżdżać najlepsi polscy wędkarze. (sw)

Źródło: temat.net