Adam Lewandowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2013r. odszedł od nas serdeczny kolega i przyjaciel Adam Lewandowski. Cześć jego pamięci!
Adam1