EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ
Dnia 9.08.2023 o godz. 17:00 w siedzibie koła przy ul. Kościuszki 22 (dawna siedziba Nadleśnictwa Szczecinek- I piętro,) odbędzie się egzamin na kartę wędkarską.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu osoby zainteresowanej jest:
– ukończenie 14 lat
– wypełnienie wniosku który można pobrać i wypełnić w sklepie wędkarskim „Dobre Branie” lub wydrukować ze strony: https://pzw-szczecinek.pl/…/2014/04/wniosek-karta.pdf
-posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość ( ze zdjęciem)
-dokonanie opłaty egzaminacyjnej na konto Okręgu PZW w Koszalinie:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie 75-838 Koszalin, ul. Łużycka 55
Bank Polska Kasa Opieki SA
Pekao SA II o/Koszalin
7612 4036 5311 1100 0041 8833 25
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisać Egzamin PZW Jesiotr.
-przedstawienie komisji dowodu wpłaty
Stawki opłaty egzaminacyjnej :
a) młodzież do lat 18- bezpłatnie
b) Osoby powyżej 18 lat – 50 zł
Przykładowe pytania i odpowiedzi :