„Jesiotr” obradował na walnym zgromadzeniu

W sobotni (28.01) wieczór wędkarze Koła PZW „Jesiotr” spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo -Wyborczym. Podsumowali nie tylko miniony 2016 rok, ale też ostatnią kadencję w latach 2012-2016.

Frekwencja, jak na zebrania wędkarskie, była przyzwoita. Na sali obrad zasiadło około 50 szczecineckich miłośników połowu ryb.

Wędkarze poznali m.in. roczne sprawozdanie z działalności zarządu koła oraz wysłuchali sprawozdania szefa Społecznej Straży Rybackiej. Swoje sprawozdania wygłosili też m.in. szef sądu koleżeńskiego i przewodniczący komisji rewizyjnej.

Szczecinecki „Jesiotr” liczy (stan na dz. 31.12.2014 r.) 1165 członków (największe koło w Okręgu PZW Koszalin), a na jego koncie bankowym i w kasie koła spoczywa łącznie 37 248,45 zł (na koniec 2015 r. – 24 923 zł).

Sprawozdanie z rocznej działalności koła przedstawił ustępujący prezes „Jesiotra” Andrzej Pilzek.

– Zarząd udzielał się w wielu pracach na rzecz koła. Do głównych naszych zadań należało m.in. prowadzenie sprzedaży zezwoleń i ewidencji członków koła, prowadzenie szkoleń i egzaminów na kartę wędkarską oraz organizacja zawodów wędkarskich w różnych kategoriach – mówił m.in. szef „Jesiotra”.

W swoim wystąpieniu prezes Pilzek podziękował instytucjom i przedsiębiorcom za wsparcie, również finansowe.

– Nie tylko na sporcie koncentrowała się praca zarządu koła – podkreślił. – Zorganizowaliśmy też wiele akcji sprzątania jezior, wycinki, gałęzi, podkaszania trawy i trzciny w celu przygotowania stanowisk wędkarskich dla dzieci i dorosłych. Większość członków zarządu uczestniczyła w zarybieniach jezior obwodu Trzesiecka.

To nie wszystkie działania, jakie w minionym roku podejmowały władze „Jesiotra”.

– Szczególny nacisk kładliśmy na walkę z kłusownikami i utrzymanie porządku na łowiskach – kontynuował prezes Pilzek. – Wydawać by się mogło, że edukacja naszego społeczeństwa jest na tyle duża, że nie powinno stanowić problemu utrzymanie w czystości dobra, jakim są nasze wody. Pomimo to, na akcje sprzątania jezior, poza członkami zarządu koła, stawiała się wielce znikoma ilość wędkarzy. Jestem przekonany, że w tym roku zaangażowanie w nasze wspólne akcje będzie o wiele większe.

Prezes podziękował wszystkim instytucjom angażującym się w pomoc naszym wędkarzom, szczególnie OSiR-owi, SAPiK-owi, firmie Kronospan, sklepom wędkarskim, a szczególnie władzom Szczecinka.

– Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas obiecał nam stanicę wędkarską. Słowa dotrzymał. Mamy piękny obiekt. Bardzo dziękujemy – nie krył zadowolenia A. Pilzek.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła Andrzej Kąkol poinformował w swoim sprawozdaniu, że w minionym roku sąd nie rozpatrywał żadnej sprawy. – Po prostu nie przyjęliśmy żadnego wniosku o ukaranie naszego członka – mówił.

Z kolei szef komisji zarybieniowej Jarosław Liniewicz przedstawił efekty realizacji akcji zarybień na wodach związkowych w 2016 roku. – Do jeziora Trzesiecko i innych jezior tzw. obwodu jeziora Trzesiecko trafił narybek węgorza, sandacza, szczupak i lina – mówił. – Pieniądze na zarybienia wyłożył Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie i Urząd Miasta Szczecinka.

Dowiedzieliśmy się również, co też „Jesiotr” zamierza robić w tym roku. Otóż najważniejsze cele i zadania naszych wędkarzy to: przyjmowanie członków koła oraz prowadzenie ewidencji i pozyskiwanie nowych członków, organizacja zawodów wędkarskich, prowadzenie szkoleń i egzaminów na Kartę Wędkarską, administrowanie majątkiem koła, ochrona wód, współpraca z Zarządem Okręgu PZW w Koszalinie w wykonywaniu zadań statutowych oraz w zakresie rybacko-wędkarskiego zagospodarowania wód, rozwijanie współpracy z organizacjami w zakresie pracy z młodzieżą, administrowanie strony internetowej koła, współpraca z zakładami pracy w dziedzinie wędkarstwa, rozszerzenie współpracy z sąsiednimi kołami i Okręgami Wędkarskimi, rozszerzanie działalności na rzecz edukacji i ochrony środowiska, rozwijanie dalszej działalności koła i pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, dalsza modernizacja w zakresie zagospodarowania wód oraz odbycie minimum 12 posiedzeń Zarządu Koła.

Szef Straży Rybackiej ujawnił, że w minionym roku strażnicy „Jesiotra” przeprowadzili 48 kontroli na jeziorach związkowych. Skontrolowali 266 wędkarzy, przejechali 2225 km i spędzili na patrolach 171 godzin. Jeden wędkarz został zatrzymany za kłusownictwo przekazany Policji.

W 2017 roku „Jesiotr” będzie organizatorem trzech zawodów wędkarskich rangi okręgowej i krajowej (stan na dziś, może być ich więcej). Będą też zawody w randze mistrzostw koła oraz zawody ogólnopolskie organizowane przez koło. Łącznie zaplanowano 16 imprez dla dorosłych i dzieci.

Prezesem Koła PZW „Jesiotr” na kadencje 2017-2020 został wybrany ponownie Andrzej Pilzek. Gratulujemy!

 

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk