KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I i II-giej tury Mistrzostw Okręgu PZW Koszalin w wędkarstwie spinningowym na rok 2016

 1. I-sza tura Mistrzostw Okręgu odbędzie w dniu 25.06.2016 r., II-ga tura Mistrzostw Okręgu odbędzie się w dniu 26.06.2016r. Obie tury rozegrane będą z łodzi na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku. Zawody zaliczane są do GPX Okręgu Koszalin.
 2. Rozpoczęcie i zbiórka zawodników teren Stanicy Wędkarskiej przy ul. Kilińskiego.
 3. Dopuszczone są silniki spalinowe i elektryczne bez ograniczeń mocy.
 4. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 20.06.2016 należy potwierdzić u Kol. Jarosława Liniewicz tel. 504 412 088 (zgłoszenia tylko i wyłącznie telefoniczne).W zgłoszeniu podajemy Nazwisko i imię oraz nr tel. Dodatkowo informację na temat posiadania łodzi lub zapotrzebowania na łódź.
 5. Do zawodnika posiadającego łódź będzie dolosowana druga osoba.
 6. Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi wraz z wyposażeniem ( kapoki 2 szt, kotwica, wiosła) oprócz silnika. Uwaga! Ilość łodzi ograniczona do 30 szt. – decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.
 7. Organizator nie zapewnia środków ratowniczych, kotwic oraz siatek do przetrzymywania żywej ryby i miar do mierzenia ryb.
 8. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie”.
 9. Tura zawodów 6 godzin – 7.00-13.00 (13.00-13.30 zdanie kart).
 10. 15.00-15.30 ogłoszenie wyników tury.
 11. Organizatorzy dopuszczają następujące gatunki ryb oraz ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:
  – szczupak – 50 cm
  – sandacz – 50 cm
  – sum – 70 cm
  – okoń – 18 cm
 12. Obowiązują następujące sygnały ( w obu turach):
  – pierwszy sygnał – rozpoczęcie tury zawodów
  – drugi sygnał – zakończenie tury zawodów.
 13. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów (pomiędzy łodziami). Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
 14. Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika i sędziego kontrolnego.
 15. W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.
 16. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych opłat  PZW (będą kontrole).
 17. Pomiary i wpisywanie ryb na łodzi.
 18. Sędzia główny zawodów – Marek Andreasik.
 19. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:
  1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
  2. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.
  3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”.
  4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.
  5. Łowienie w innym niż wyznaczonym na odprawie sektorze.
  6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.
  7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).
  8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.
 20. Postanowienia końcowe:
  Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).

21. Zgłoszenia i opłata:

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 120 zł od uczestnika za dwie tury zawodów, opłaty wyłącznie na konto!

Ustala się termin zgłoszeń do 20 czerwca 2016 r.

Uwaga!!! Uwaga!!! Dla zainteresowanych – w związku z zawodami dwudniowymi istnieje możliwość zakwaterowania w Schronisku Młodzieżowym przy ul. Kościuszki 47-49 (w pobliżu rozgrywanych zawodów)

Zgłoszenia indywidualnie przez zainteresowanych proszę kierować pod nr tel. 882 066 846 Wskazana jest pilna rezerwacja w związku z ograniczoną liczbą miejsc (sezon turystyczny).

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Koło PZW „JESIOTR” w Szczecinku

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Oddz. Szczecinek 62 8935 0009 1300 3259 2000 0010

 

Prosimy o umieszczenie: imię i nazwisko, miejscowość oraz kontakt.

Harmonogram zawodów:

Sobota 25 czerwca 2016 r.:

5:30 – 6:30 – wodowanie łodzi

6:00 – 6:45 – zbiórka, zgłaszanie i zapisy zawodników, kontrola wyposażenia łodzi + kawa, herbata

6:45 – 7:00 – odprawa sędziowska zawodników

7:00 – sygnał rozpoczęcia zawodów

7:00 – 13:00 – czas trwania I tury zawodów

13:00 – sygnał zakończenia zawodów

13:00 – 13:30 – zdanie kart startowych

13:00 – 14:00 – praca komisji sędziowskiej

13:30 – posiłek

14:30 – ogłoszenie wyników I tury

18:00 – Dla zainteresowanych ognisko i pogawędki wędkarskie przy kiełbasce

Niedziela 26 czerwca 2016r.:

6:00 – 6:45 – wodowanie łodzi, zbiórka, zgłaszanie zawodników, kontrola wyposażenia łodzi + ciepły posiłek

6:45 – 7:00 – odprawa sędziowska zawodników

7:00 – sygnał rozpoczęcia zawodów

7:00 – 13:00 – czas trwania II tury zawodów

13:00 – sygnał zakończenia zawodów

13:00 – 13:30 – zdanie kart startowych

13:00 – 15:00 – praca komisji sędziowskiej

13:30 – posiłek

15:00 – ogłoszenie wyników I i II tury zawodów połączone z dekoracją zawodników

 

Serdecznie zapraszamy!!!