KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I i II-giej tury Teamowych Mistrzostw Okręgu w spinningu 02.06.2019 r.

Ze względów organizacyjnych zawody te zostały przesunięte z 26 maja na 02 czerwca 2019 r.

 

 1. I-sza  i II-ga tura Mistrzostw Okręgu odbędzie w dniu 02.06.2019r. Obie tury  rozegrane będą z łodzi na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku.
 2. Rozpoczęcie i zbiórka zawodników teren Stanicy Wędkarskiej przy ul. Kilińskiego 1
 3. Dopuszczone są silniki spalinowe i elektryczne bez ograniczeń mocy.
 4. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2019 należy potwierdzić u Kol. Andrzej Pilzek tel. 692 465 287 (zgłoszenia tylko i wyłącznie telefoniczne).W zgłoszeniu podajemy Nazwisko i imię oraz nr tel. Dodatkowo  informację na temat posiadania łodzi lub zapotrzebowania na łódź.
 5. Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi wraz z wyposażeniem ( kapoki 2 szt, kotwica, wiosła) oprócz silnika. Uwaga! Ilość łodzi ograniczona  10 szt. – decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.
 6. Organizator nie zapewnia środków ratowniczych, kotwic oraz siatek do przetrzymywania żywej ryby i miar do mierzenia ryb.
 7. Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie”.
 8. Tura zawodów 4 godziny
 9. Pomiędzy turami organizator przewiduje ciepły posiłek.
 10. Organizatorzy dopuszczają następujące gatunki ryb oraz ustalają minimalne wymiary ryb  dopuszczonych do klasyfikacji:

– szczupak – 45,1 cm

– sandacz – 45,1 cm

– okoń – 18,0 cm

 1.  Obowiązują następujące sygnały ( w obu turach):

– pierwszy sygnał – rozpoczęcie tury zawodów

– drugi sygnał – zakończenie tury zawodów.

 1. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 100 metrów (pomiędzy łodziami). Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
 2.  Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika i sędziego kontrolnego.
 3.   W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.
 4.   Zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenia na wędkowanie (będą kontrole).
 5.   Pomiary i wpisywanie ryb na łodzi.
 6.   Sędzia główny zawodów – … .
 7. Zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani za:
 8. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
 9. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.
 10. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.
 12. Łowienie w innym niż wyznaczonym na odprawie sektorze.
 13. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.
 14. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).
 15. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 

 1.  Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).

 

 1. Zgłoszenia i opłata:

Obowiązuje opłata startowa w wysokości  70 zł od uczestnika za dwie tury zawodów, opłaty będą przyjmowane na miejscu. Uwaga zawodnicy zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty (wiąże się to z zapewnieniem wyżywienia oraz kosztami organizacyjnymi).

Ustala się termin zgłoszeń do 29 maja 2019 r.

 

 Harmonogram zawodów:

Niedziela 2 czerwca 2019r.:

5:30 – 6:30 – wodowanie łodzi, zbiórka, zgłaszanie  zawodników, kontrola wyposażenia łodzi + posiłek

6:45 – 7:00 – odprawa sędziowska zawodników

7:00 – sygnał rozpoczęcia zawodów

7:00 – 11:00 – czas trwania I tury zawodów

11:00 – sygnał zakończenia I tury zawodów

11:00 – 11:30 – zdanie kart startowych

11:30 – posiłek

12:00 – ogłoszenie wyników I tury zawodów

13:00 – sygnał rozpoczęcia zawodów

13:00 – 17:00 – czas trwania II tury zawodów

17:00 – sygnał zakończenia zawodów

17:00 – 17:30 – zdanie kart startowych

17:00 – 18:00 – praca komisji sędziowskiej

18:30 – ogłoszenie wyników I i II tury zawodów połączone z dekoracją zawodników

19:00 – Zakończenie Zawodów

 

Serdecznie zapraszamy!!!