Narybek szczupaka w naszych jeziorach

Dziś (wtorek 9.05) wędkarze okręgu koszalińskiego Polskiego Związku Wędkarskiego przeprowadzili akcję zarybieniową na jeziorach szczecineckich.

– Zgodnie z operatem rybackim do obu naszych akwenów trafił żerujący wylęg szczupaka – mówi „Miastu z Wizją” Jarosław Liniewicz, członek zarządu Koła PZW „Jesiotr” i Okręgu PZW Koszalin.

– Do Trzesiecka wpuściliśmy 136 tys. szt. narybku. Z kolei w Wilczkowie swój nowy dom znalazło 68 tys. młodych szczupaczków. Warto w tym miejscu dodać, że narybek szczupaka został wpuszczony do jezior niejako w „zastępstwie” za wcześniej planowanego w operacie rybackim suma.

Rybackie utrzymanie obwodu Jeziora Trzesiecko na rzece Nizicy nr 1 kosztuje sporo. Rokrocznie do siedmiu jego jezior musi trafić narybek za kwotę około ćwierć miliona zł.

Wędkarzom finansowo pomaga miasto, które corocznie zarybia jeziora leżące w jego granicach administracyjnych – Trzesiecko i Wilczkowo atrakcyjnymi wędkarsko gatunkami ryb. Ratusz wydaje, co roku około 90 tys. zł. Pierwszą akcję zarybieniową (również szczupakiem) przeprowadzono w kwietniu.

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto galeria: Andrzej Kąkol – zarząd Koła PZW „Jesiotr”