Opłaty okresowe za wędkowanie

Opłaty można wnosić wyłącznie na przygotowa­nych blankietach w Urzędach Pocztowych i ban­kach. Niewyraźne, błędne lub niedokładne wypeł­nienie blankietu opłat powoduje, że opłata jest nieważna. Osoba łowiąca ryby na wędkę zobo­wiązana jest posiadać w trakcie połowu kartę wędkarską oraz prawidłowo wypełniony blankiet opłaty, a członkowie PZW legitymację członkowską.

Połów ryb na wodach nizinnych dozwolony jest przez cały rok.
Na wodach górskich obowiązuje zakaz używania spiningu w połowach w okresach:
– na odcinkach pstrągowych od 1.09 do 31.12
– na odcinkach trociowych od 1.10 do 31.12

Druki do przelewu oraz kwotę jaką należy uiścić pobierzecie Państwo tutaj:

druk przelewu do pobrania

przelew_pzw_2023.pdf

zapłać przez Internet

 https://ezezwolenia.zopzw.koszalin.pl/

lub wejdź na stronę  nowej platformy :

https://zezwolenia.fishster.pl/collections/okregi-pzw/products/koszalin  

 

Wysokość składek na rok 2023: