Otwarcie Stanicy Wędkarskiej

W niedzielę 19 czerwca b.r. w Szczecinku przy ul. Kilińskiego, na terenie plaży miejskiej, o godzinie 14:00 odbędzie się Wielkie Otwarcie nowej Stanicy Wędkarskiej!

Nowo wybudowana Stanica, to kompleks pływających pomostów, z częściowo zamkniętą wiatą oraz 50 miejscami do cumowania łodzi. Na miejscu znajduje się również betonowy slip do wodowania łodzi. Gośćmi specjalnymi imprezy będą m.in.: Olin Gutowski – z zawodu aktor, wędkarz z zamiłowania oraz przedstawiciele Wiadomości Wędkarskich i Pleciona Team.

Wielkiemu Otwarciu Stanicy Wędkarskiej towarzyszyły będą dwie imprezy: Otwarte Spinningowe Zawody Wędkarskie parami z łodzi oraz Zawody Spławikowe dla dzieci i młodzieży.

Ramowy plan zawodów spinningowych:

6:00 – wodowanie łodzi

6:00 – 7:30 – zbiórka, zgłaszanie i zapisy zawodników, poczęstunek

7:30 – 8:00 – odprawa sędziowska zawodników

8:00 – 13:00 – czas trwania zawodów

13:00 – 13:30 – zdanie kart startowych zawodników

13:00 – 14:00 – praca komisji sędziowskiej

14:00 – uroczyste otwarcie Stanicy Wędkarskiej

14:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z biesiadą wędkarską

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod numerem telefonu +48 504 412 088 – Jarosław Liniewicz lub w siedzibie Koła PZW Jesiotr, w budynku dawnego SzOK-u przy ul. 9 Maja 12/13 we wtorki i piątki w godzinach 15:00 – 18:00.

Stanica Wędkarska

KOMUNIKAT

REGULAMIN OTWARTYCH SPINNINGOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH PARAMI Z ŁODZI p.t.: SZCZECINEK WĘDKUJE 2016

Postanowienia ogólne.

Zawody spinningowe z łodzi jako impreza towarzysząca otwarciu nowo wybudowanej „Stanicy wędkarskiej”. Zawody będą się odbywać parami z łodzi na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku. Zwycięska para zdobędzie mistrzostwo zawodów oraz bon wartościowy o nominale 1000 zł. Nagrodzone będą trzy pierwsze pary, dodatkowo spośród wszystkich pozostałych zawodników zostanie rozlosowany dodatkowy bon wartościowy. Zawody odbędą się 19 czerwca 2016r.

 1. Organizatorzy:

– Koło PZW „Jesiotr” w Szczecinku;

– Urząd Miasta w Szczecinku;

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

– Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna;

– Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury

 

Patronat medialny:

Miasto z wizją Szczecinek

Tygodnik Temat;

TV „Gawex” w Szczecinku;

TV „Zachód” w Szczecinku

 

 1. Miejsce i termin zawodów:

 

Jezioro Trzesiecko – rozpoczęcie i zbiórka zawodników teren Stanicy wędkarskiej przy SAPiK przy ul. Kilińskiego 19 czerwca 2016 r. /mapka/

 1. Program zawodów:

6:00 – wodowanie łodzi

6:00 – 7:30 – zbiórka, zgłaszanie i zapisy zawodników, poczęstunek

7:30 – 8:00 – odprawa sędziowska zawodników

8:00 – 13:00 – czas trwania zawodów

13:00 – 13:30 – zdanie kart startowych zawodników

13:00 – 14:00 – praca komisji sędziowskiej

14:00 – uroczyste otwarcie Stanicy Wędkarskiej

14:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z biesiadą wędkarską

 1. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:
 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów, dodatkowo będzie możliwość wypożyczenia łodzi wraz z wyposażeniem /bez silnika/ od organizatorów.

 3. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. PZW. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 4. Zaleca się stosowanie haczyków (kotwiczek) bez zadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każda załoga musi być wyposażona w podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb.

 5. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń.

 6. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin.

 7. Obowiązują następujące sygnały:

– pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce;

– drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

 1. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów (pomiędzy łodziami). Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

 2. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosondy.

 3. Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.

 4. Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem kapitana drużyny i sędziego kontrolnego.

 5. Po zakończeniu zawodów drużyna zobowiązana jest w określonym czasie ( 15 minut) zdać kartę startową sędziemu. O braku możliwości zdania karty kapitan drużyny telefonicznie zawiadamia sędziego kontrolnego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

 6. Organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednią liczbę sędziów w stosunku do liczby wędkarzy. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami, np. w postaci kamizelek odblaskowych.

 7. Do obliczania punktów przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów w górę powyżej minimalnych wymiarów określonych przez organizatora.

 8. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej przyznaje się punkty według zasady:

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby

– organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:

szczupak i sandacz:

– za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

okoń:

– za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.

– za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do

punktacji:

– szczupak – 50 cm

– sandacz – 50 cm

– okoń – 18 cm

15. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników. Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

 1. W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

 2. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy – bez ograniczeń; (organizator ustala możliwość używania silników spalinowych, elektrycznych bądź wioseł).

 1. Zgłoszenia i opłata:

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł od uczestnika dla zawodników zgłoszonych w terminie do 10.06.2016r.

Ustala się termin przyjmowania zgłoszeń i opłat do 10 czerwca 2016 r. Decyduje data nadania wpłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Koło PZW „JESIOTR” w Szczecinku

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Oddz. Szczecinek 62 8935 0009 1300 3259 2000 0010

 1. Osoba do kontaktu + udzielanie informacji: – Jarosław Liniewicz tel. 504 412 088

UWAGA!

 1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

2. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”.

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym na odprawie sektorze.

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).

8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 1. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).

 1. Imprezą towarzyszącą są zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży:

Zawody spławikowe z brzegu dla dzieci w wieku 11-15 lat. Miejsce: promenada w parku miejskim przy ul. Mickiewicza (w pobliżu ujścia rzeczki Nizicy). Zgłoszenia – Jarosław Liniewicz tel. 504 412 088. Liczba miejsc – 30, decyduje kolejność zgłoszeń. Zbiórka 19.06.2016r o godz. 830 przy pomoście w parku miejskim.

 

Mapa batymetryczna J. Trzesiecko:

mapa batymetryczna1