REGULAMIN I MIĘDZYZAKŁADOWYCH GRUNTOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH „PRACUSIE WĘDKUJĄ”

REGULAMIN

I MIĘDZYZAKŁADOWYCH GRUNTOWYCH

ZAWODÓW WĘDKARSKICH „PRACUSIE WĘDKUJĄ”

Szczecinek, 30.09.2018r.

W życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę odgrywają zawody. Ludzie lubią ze sobą konkurować, walczyć, wygrywać i czasem przegrywać. Z naszej strony, chcielibyśmy zaoferować Państwu przeprowadzenie drużynowych zawodów wędkarskich na bardzo wysokim poziomie. Adrenalina, zdrowa rywalizacja (zasady fair play) i przede wszystkich dobra zabawa, to jest wszystko co ze swojej strony dla Państwa zamierzamy przygotować. Zabawa w gronie znajomych, jak również i innych wędkarzy dla których wędkarstwo jest pasją, hobby i zamiłowaniem oraz wspaniałym sposobem na relaks. Nasze zawody wędkarskie i wszelkie venty pozwalają wszystkim uczestnikom wspaniale się bawić i czerpać satysfakcję z tego co się robi. Na zwycięzców czekają puchary oraz dla każdego uczestnika drobny upominek, który będzie wspaniałą pamiątką tego cudownie przeżytego dnia. Warto brać w takich zawodach udział, warto się na coś takiego zdecydować, warto spełniać swoje marzenia i ambicje, które przybliżają człowieka do wyznaczonych celów. Razem z nami można przeżyć miło cudowne chwile. Serdecznie zapraszamy drużyny z zakładów pracy do wzięcia udziału w zawodach.

1. Organizator

– Koło PZW „Jesiotr” w Szczecinku

2. Współorganizator

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

3. Miejsce i termin zawodów

 • Zawody w kategorii drużynowej zostaną rozegrane na jeziorze Trzesiecko wzdłuż brzegu od plaży „Świątki” do ujścia rzeczki Lipowy Potok – zbiórka przy plaży „Świątki” godz. 7.00

 • 30.09.2018r. niedziela rozpoczęcie zawodów godz. 8.30 – 12.30

Program zawodów:

7:00 zbiórka zawodników przy plaży na „Świątkach”

7:00 – 7:15 rejestracja zawodników

7:15 – 7:30 sprawy organizacyjne, losowanie stanowisk

7:30 – 8:30 odprawa i przygotowanie do zawodów- rozprowadzenie na stanowiska

8:30 – 12.30 czas trwania zawodów

12.30 – 13.00 ważenie ryb, powrót zawodników do miejsca zbiórki

13:00 – 14.00 praca komisji sędziowskiej,ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z biesiadą wędkarską przy ognisku

4. Postanowienia dotyczące wędkowania:

 1. Zawody mają charakter towarzyski i są oparte na rywalizacji fair play, dozwolona technika połowu – gruntowa;

 2. Zawody odbywają się wyłącznie z brzegu;

 3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 4. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł od drużyny;

 5. Drużynę składa się z 3 zawodników – dopuszcza się większą ilość zespołów z tego samego zakładu pracy ale nie więcej niż 3 drużyny;

 6. Zawodnik po wylosowaniu numeru stanowiska zajmuje wytyczone mu miejsce i przygotowuje sprzęt i czeka na start;

 7. Zawodnik musi posiadać siatkę do przechowywania ryb o średnicy obręczy minimum 40 cm;

 8. Sygnał rozpoczęcia i zakończenia zawodów daje sędzia główny;

 9. Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny od momentu komendy startu do sygnału zakończenia;

 10. Zabrania się udzielania pomocy innemu zawodnikowi w podbieraniu złowionej ryby;

 11. Zwycięża drużyna z większą ilością punktów wyliczona zgodnie z zasadą 1 punkt za każdy gram złowionych ryb. Wszystkie złowione ryby uwzględnione są do punktacji uczestnika i ważone po sygnale kończącym łowienie. Wszystkie ryby wracają do wody;

 12. W przypadku jednakowej wagi będzie brana pod uwagę największa złowiona ryba poszczególnych zawodników;

 13. W pozostałych kwestiach zastosowanie ma regulamin sportowego połowu ryb PZW.

5. Nagrody

miejsce I –III puchary

6. Protesty i odwołania.

 1. W trakcie zawodów zawodnik ma prawo złożyć odwołania do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie ważenia/mierzenia złowionych ryb. Ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ich ogłoszenia. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

 2. W ciągu 30 minut od chwili wywieszenia wyników zawodów zainteresowani mogą składać protesty
  do komisji odwoławczej zawodów. O fakcie tym powinien zostać powiadomiony sędzia główny zawodów. Decyzje komisji odwoławczej powinny być podjęte w ciągu jednej godziny od momentu wniesienia protestu, nie później jednak niż na ½ godziny przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i uroczystym zakończeniem zawodów. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne i powinny być dołączone do protokołu zawodów.

7. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

– okazanie Komisji Sędziowskiej ryb niewymiarowych (nie spełniających wymogów określonych przez organizatora)

– stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

– za niesportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników

– używanie niedozwolonych metod połowu;

 • przekroczenie ustalonego czasu zawodów;

 • za brak lub niewłaściwy sprzęt pomocniczy

 1. Zgłoszenia i opłata

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł od drużyny. Wpłat prosimy dokonywać na konto Koło PZW „JESIOTR” w Szczecinku 62 8935 0009 1300 3259 2000 0010 lub osobiście w dniu zawodów.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą telefonicznie. Osoba do kontaktu: Andrzej Pilzek Prezes Koła Jesiotr Szczecinek tel. 692 465 287, e-mail andzin1969@vp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń i opłat – 28 września 2018r.

Ilość miejsc ograniczona maksymalnie 20 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).

W przypadku małej ilości zgłoszeń zawody mogą być odwołane.

Organizator