Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Z uwagi na zagrożenie kraju wirusem określanym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
2020 poz. 374), jako COVID-19 informujemy, że ta nadzwyczajna dla nas wszystkich
sytuacja powoduje wiele zmian w pracach organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego
na terenie całego kraju.
Decyzją władz FIPS odwołane lub przesunięte w terminie zostały międzynarodowe sportowe
zawody wędkarskie. W ślad za tym odwoływanych jest wiele imprez na szczeblu krajowym
i lokalnym.
Wiele instytucji wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów lub przechodzi na pracę
zdalną.
W związku z zarządzeniem Okręgu PZW Koszalin wstrzymującego
pracę Zarządu do odwołania, mając na uwadze wspólne dobro nas
wszystkich decyzją Zarządu Koła „Jesiotr” w Szczecinku
wstrzymujemy działalność związaną ze sprzedażą zezwoleń na 2020
rok do dnia: 30 marca (z możliwością przedłużenia).

Szanowni członkowie PZW i wędkarze niezrzeszeni
Zwracamy się o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.
Prosimy o wyrozumiałość w przypadkach występujących problemów.
Wierzymy, że stan ten będzie krótkotrwały.
Życzymy Wam i Waszym bliskim dużo zdrowia.

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Koła „Jesiotr”
w Szczecinku.