Szkolenie na Patent Sternika Motorowodnego i Licencję na Holowanie Narciarza Wodnego oraz innych obiektów pływających.

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Szczecinku organizuje szkolenie przygotowujące do egzaminu na stopień sternika motorowodnego. Patent ten jest niezbędny do zdobywania doświadczenia i posługiwania się sprzętem motorowodnym. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 lipca o godz. 17:30 na Bazie WOPR w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2 przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Termin szkolenia 2 – 5 lipiec 2020 r. w Bazie WOPR i na jez. Trzesiecko w Szczecinku. Szkolenia zakończy się egzaminem w dniu 5 lipca 2020 r. o godz. 12:00

Wymagania formalne
• ukończone 14 lat,
• osoba niepełnoletnia ubiegająca się o patent musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uprawianie turystyki wodnej.

Uprawnienia sternika motorowodnego
• Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
• Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
• Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW

Licencja na holowanie narciarza wodnego oraz innych obiektów pływających
Wymagania formalne:
• Ukończenie 18 rok życia.
• Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego.
• Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
Uprawnienia na holowanie narciarza wodnego oraz innych obiektów pływających
• Holowanie narciarza wodnego podczas uprawnia turystyki wodnej na jachtach motorowych
• Holowanie innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, które odbywają się podczas uprawnia turystyki wodnej na jachtach motorowych

Zgłoszenia prześlij na adres: wopr.szczecinek@interia.pl
maksymalna ilość miejsc – 15/8

Koszt szkolenia
• 450,00 zł – koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, paliwa, kadry dydaktycznej, (dla Ratowników WOPR Szczecinek z ważną legitymacją na rok 2020 – 300,00 zł).
Koszt egzaminu
• 300,00 zł – koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień – patentu sternika motorowodnego (dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat – 150,00 zł).

Wszelkie szczegóły pod nr telefonu 783 008 088 oraz e-mail: wopr.szczecinek@interia.pl