Turniej Trzech Miast 2014

REGULAMIN

SPINNINGOWEGO TURNIEJU TRZECH MIAST

Szczecinecki Jesiotr”

Szczecinek 2014

Postanowienia ogólne.

To już szósta edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są Czaplinek, Borne Sulinowo i Szczecinek. Zasady takie same jak w latach ubiegłych. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać takie same zasady łowienia i punktacji. Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z przynależną buławą oraz nagrodą główną. Swe rządy Wielki Mistrz będzie sprawował przez rok, aż do rozstrzygnięcia kolejnego turnieju. W tym czasie otwarte dla niego będą łamy patrona turnieju „Wiadomości Wędkarskich”. Zakończenie szóstej edycji zawodów „Spinningowego Turnieju Trzech Miast” odbywa się w Szczecinku 6 września 2014

 1. Organizatorzy:

– Koło PZW „Jesiotr” w Szczecinku;

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

– Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna;

– Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury

 

Patronat medialny:

Tygodnik Temat;

TV „Gawex” w Szczecinku;

TV „Zachód” w Szczecinku

 

 1. Miejsce i termin zawodów:

 

Jezioro Trzesiecko – rozpoczęcie i zbiórka zawodników teren SAPiK przy ul. Kilińskiego

6 września 2014 r. /mapka znajduję się pod regulaminem/

 

 1. Program zawodów:

6:00 – wodowanie łodzi

6:00 – 7:30 – zbiórka, zgłaszanie i zapisy zawodników

7:30 – 8:00 – odprawa sędziowska zawodników

8:00 – 13:00 – czas trwania zawodów

13:00 – 14:00 – praca komisji sędziowskiej,

14:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z biesiadą wędkarską

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorzy poszczególnych zawodów ustalają, że w czasie ich rozgrywania obowiązywać będzie wspólnie przyjęty regulamin wędkowania oraz system punktacji.

 2. Każdy z Pucharów, wchodzących w cykl zawodów pod wspólną nazwą „Spinningowy Turniej Trzech Miast”, stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej.

 3. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady – I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje tyle punktów, ilu zawodników zostało sklasyfikowanych w danych zawodach, plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów (bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

 4. Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji, gdyby suma punktów pokrywała się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa ryba złowiona w ostatnich zawodach (o większym wymiarze).

 5. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest ustalony terminarz zawodów w Czaplinku 14.06.14 r. w Bornem Sulinowie 19.07.14 r. oraz Szczecinku 6.09.2014 r.

 1. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:
 1. W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów.

 3. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 4. Zaleca się stosowanie haczyków (kotwiczek) bez zadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb.

 5. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń i sum.

 6. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin (powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast”).

 7. Obowiązują następujące sygnały:

– pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego

czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce;

– drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

 1. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów (pomiędzy łodziami). Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

 2. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosondy.

 3. Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.

 4. Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika i sędziego kontrolnego.

 5. Organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednią liczbę sędziów w stosunku do liczby wędkarzy. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami, np. w postaci wystawianych ponad łódkę flag sygnalizacyjnych.

 6. Do obliczania punktów przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów w górę powyżej minimalnych wymiarów określonych przez organizatora.

 7. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej przyznaje się punkty według zasady:

– sum – 700 pkt. + za każdy rozpoczęty centymetr 70 pkt.;

– szczupak i sandacz – 500 pkt. + za każdy rozpoczęty centymetr 50 pkt.;

– okoń – 100 pkt. + za każdy rozpoczęty centymetr 10 pkt.;

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby

– organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:

– szczupak – 50 cm

– sandacz – 50 cm

– sum – 70 cm

– okoń – 18 cm

15. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników. Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

 1. W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

 2. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 KM; (organizator ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych).

 1. Zgłoszenia i opłata:

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł od uczestnika dla zawodników zgłoszonych w terminie od 1 sierpnia do 25 sierpnia, natomiast dla zawodników zgłoszonych w terminie od 26 sierpnia do 4 września opłata startowa wynosi 80 zł.

Ustala się termin zgłoszeń od 1 sierpnia do 4 września 2014 r.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Koło PZW „JESIOTR” w Szczecinku

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Oddz. Szczecinek 62 8935 0009 1300 3259 2000 0010

 

Prosimy o umieszczenie: imię i nazwisko, miejscowość oraz kontakt.

 1. Osoba do kontaktu + udzielanie informacji: – Andrzej Urban tel. 510 801 922

UWAGA!

Istnieje możliwość wynajmu łodzi/łódek/ – informacje pod nr tel. 692 465 287

Termin przyjmowania zgłoszeń i opłat do 4 września 2014 r. Decyduje data nadania wpłaty. Zawodnikom, którzy dokonają pełnej rejestracji do 25 sierpnia 2014 r., organizator gwarantuje okolicznościową koszulkę.

UWAGA!

Dotychczasowi zdobywcy tytułu „Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” zwolnieni są z opłat startowych.

 1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

2. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”.

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym na odprawie sektorze.

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).

8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 1. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).

 1. Imprezą towarzyszącą są zawody spławikowe dzieci i młodzieży:

Mały Szczecinecki „Jesiotr” zawody spławikowe z brzegu dla dzieci w wieku 11-13 lat.

Miejsce: promenada w parku miejskim przy Liceum Ogólnokształcącym.

Zgłoszenia osobiście w siedzibie Koła przy ul. 9 Maja 12/13 lub pod nr tel. Maria Siebert 698 173 404 oraz Jarosław Liniewicz tel. 504 412 088

Liczba miejsc – 25, decyduje kolejność zgłoszeń. Zbiórka 06.09.2014 o godz. 8.oo przy pomoście „Centrum” w parku miejskim.

Załącznik:
Regulamin Turnieju 2014 Szczecinek
mapka szczecinka