W naszym Okręgu sandacza będzie można łowić również w styczniu i w lutym

Okręg PZW w Koszalinie wprowadza zmiany w ochronie sandacza.

 

Uchwałą NR 32/P/2020 z dnia 19 października 2020 roku Okręg PZW w Koszalinie wydłuża możliwość łowienia sandacza i wprowadza okres ochronny tego gatunku od 01 marca do 31 maja (w miesiącu styczniu i lutym obowiązuje zakaz połowu spod lodu), Powyższe rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym użytkowników wód Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie