W Okręgu uchwalono opłacanie składek i opłat na 2020 rok w formie przelewu internetowego

O możliwości dokonywania za obecny sezon wędkarski można uzyskać informacje pod adresem:
https://www.pzw.org.pl/koszalin/wiadomosci/203308/60/w_okregu_uchwalono_oplacanie_skladek_i_oplat_na_2020_rok_w_formi