WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 2019

W dniu 11.01.2020 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW „Jesiotr” w Szczecinku za rok 2019. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Okręgu PZW Koszalin Tomasz Plewa wraz z delegacją. Na zebraniu Prezes Okręgu wręczył Prezesowi Koła Jesiotr podziękowania dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej tj. dla: Mirosława Barana, Andrzej Pilzka, Jarosława Liniewicza, Tomasza Kamyszka i Andrzeja Kąkola za znaczący wkład w ochronę wód Okręgu koszalińskiego oraz odznakę dla Koła Jesiotr „Za zasługi dla PZW” w uznaniu zasług wniesionych w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa oraz wkład w ochronę środowiska naturalnego i rozwój sportu wędkarskiego przyznaną przez Zarząd Główny PZW z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła. Podziękowania od Zarząd Koła Jesiotr za owocną współpracę odebrał Prezes Zarządu Okręgu Koszalin oraz ichtiolog Sławomir Połomski.