Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Koła „JESIOTR” Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinku informuje, że w dniu 28.01.2017r. o godz. – I termin 16:30 – II termin 16:45
w budynku dawnego SZOK-u przy ul. Władysława Bartoszewskiego 12 (w świetlicy na I piętrze) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła „Jesiotr”. Jednocześnie prosi się wszystkich członków Koła o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich.

Zarząd Koła