ZAPRASZAMY NA ZAWODY SPINNINGOWE

Koło PZW nr 72 Jesiotr w Szczecinku oraz Okręgowy Kapitanat
Sportowy zapraszają wędkarzy Okręgu PZW w Koszalinie na
Spinningowe Teamowe Mistrzostwa Okręgu które odbędą się w dniu
17 września 2023 r. na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku. Bazą
zawodów będzie stanica wędkarska przy ulicy Kilińskiego.
Udział w zawodach mogą brać drużyny 2 osobowe, składające się z
wędkarzy reprezentujących Kluby i Koła Okręgu PZW w Koszalinie.
Zawody rozgrywane będą z łodzi.
Organizator nie zapewnia sprzętu pływającego, drużyna jest
zobowiązana do posiadania łodzi zgodnie z ZOSW.
Łodzie zaopatrzone w niezbędny sprzęt ratunkowy zawodnicy
organizują we własnym zakresie.
Istnieje możliwość wypożyczenia kilku łodzi w Szczecinku – szczegóły:
tel. 510 174 571
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu
Wędkarskiego Zawodów Teamowych w Dyscyplinie Spinningowej
W zawodach będzie prowadzona tylko klasyfikacja drużynowa.
Zapisy prowadzi Koło Jesiotr Szczecinek, tel. 510 174 571.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 września.
Opłata startową w wysokości 150 złotych (od teamu) należy wnieść u
organizatora.
Program zawodów:
6:30 wodowanie łodzi
7:00 – 7:30 zbiórka i zapisy zawodników
7:30 – 7:45 odprawa sędziowska
8:00 – 12:00 I tura zawodów
12:30 Przerwa i praca komisji sędziowskiej
13:30 – 17:30 II tura zawodów
17:30 – 18:00 zdawanie kart startowych
18:00 Praca komisji sędziowskiej
18:30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród