Zarybianie węgorzem

W dniu 11.06.2019 Urząd Miasta Szczecinek zarybił j. Trzesiecko i Wilczkowo narybkiem węgorza europejskiego. Do jezior trafiło 80 kg narybku węgorza.
Ponadto w tym sam dniu Okręg PZW Koszalin zarybił węgorzem jezioro Ciemino. Do jeziora Ciemino wpuszczono 20 kg narybku węgorza.