Zarybienie jezior narybkiem lina i szczupaka

Urząd Miasta w dniu 18.10.2019 dokonał zarybienia linem – jeziora Trzesiecko w ilości 1000 kg oraz Jeziora Wilczkowa w ilości 200 kg.
Natomiast Okręg PZW Koszalin również w dniu 18.10.2019 zarybił jeziora Ciemino, Juchowo, Radacz i Lipnica. Do jezior trafiło 480 kg lina i 80 kg szczupaka.