„Jesiotr” na obradach

W piątkowy (25.01) wieczór wędkarze Koła PZW „Jesiotr” spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. Podczas obrad skwitowali miniony 2018 rok.

Frekwencja, jak na zebrania wędkarskie, była przyzwoita. Wędkarze poznali m.in. roczne sprawozdanie z działalności zarządu koła oraz wysłuchali sprawozdań szefów komisji rewizyjnej, sportu, zarybień i ochrony wód

Szczecinecki „Jesiotr” liczy (stan na dz. 31.12.2018 r.) 1089 członków (największe koło w Okręgu PZW Koszalin), a na jego koncie bankowym i w kasie koła spoczywa 45 587 zł. To o około 15 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Sprawozdanie z rocznej działalności koła przedstawił prezes „Jesiotra” Andrzej Pilzek.

– Zarząd udzielał się w wielu pracach na rzecz koła. Do głównych naszych zadań należało m.in. prowadzenie sprzedaży zezwoleń i ewidencji członków koła, prowadzenie szkoleń i egzaminów na kartę wędkarską oraz organizacja zawodów wędkarskich w różnych kategoriach – mówił m.in. szef „Jesiotra”.

W swoim wystąpieniu prezes Pilzek podziękował instytucjom i przedsiębiorcom za wsparcie, również finansowe.

– Nie tylko na sporcie koncentrowała się praca zarządu koła – podkreślił. – Zorganizowaliśmy też akcje sprzątania jezior, wycinki, gałęzi, podkaszania trawy i trzciny w celu przygotowania stanowisk wędkarskich dla dzieci i dorosłych. Większość członków zarządu uczestniczyła w zarybieniach jezior obwodu Trzesiecka. Poprzez te wszystkie działania propagujemy wędkarstwo, ochronę i zagospodarowanie wód, ochronę środowiska, a wszystko to nie tylko na terenie Szczecinka i bezpośrednio przyległym. Ciągle rozwijająca się współpraca z sąsiednimi kołami i okręgami oraz władzami naszego rodzimego Okręgu PZW.

To nie wszystkie działania, jakie w minionym roku podejmowały władze „Jesiotra”.

– Szczególny nacisk kładliśmy na walkę z kłusownikami i utrzymanie porządku na łowiskach – kontynuował prezes Pilzek. – I tu apel skierowany do państwa. Jest gorąca prośba o uczestniczenie w pracach społecznych na rzecz koła. Jestem przekonany, że w tym roku zaangażowanie w nasze wspólne akcje będzie o wiele większe.

Prezes podziękował wszystkim instytucjom angażującym się w pomoc naszym wędkarzom, szczególnie OSiR-owi, SAPiK-owi, firmie Kronospan, sklepom wędkarskim, a szczególnie władzom samorządowym Szczecinka.

– Organizując szereg zawodów na jeziorze Trzesiecko mogliśmy się pochwalić gościom z całej Polski walorami naszego zbiornika, bezpośredniemu otoczeniu no i chwaleniu się Stanicą Wędkarską nie ma końca – mówił prezes „Jesiotra”.

– Doprowadziło to nas w ubiegłym roku do zorganizowania I Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych o Puchar Stanicy. Pomysłem naszym zaraziliśmy również Burmistrza Daniela Raka, który wsparł zawody finansowo fundując puchary i nagrody. Wszystko to ma na celu reklamowanie naszego regionu, ale i również powoduje, że jesteśmy zauważani jako Koło PZW w kraju. Nie spoczywamy na laurach, nasz apetyt ciągle rośnie. Planujemy wiele przedsięwzięć, na które, żeby nie zapeszać jeszcze za wcześnie, by dzisiaj mówić. Przed Zarządem Koła mnóstwo wyzwań i pracy w nadchodzącym sezonie wędkarskim.

Członek zarządu „Jesiotra” Jarosław Liniewicz przedstawił sprawozdanie z zawodów zorganizowanych w minionym roku przez koło. Odniósł się też do akcji zarybieniowych.

– Do jeziora Trzesiecko i innych jezior obwodu jeziora Trzesiecko trafił narybek węgorza, sandacza, szczupak i lina – mówił. – Pieniądze na zarybienia wyłożył Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie i nasz Urząd Miasta.

Szczecineccy wędkarze, członkowie Społecznej Straży Rybackiej (w 2018 r. -14 osób) przeprowadzili 40 patroli. W czasie 125 godzin strażnicy przejechali 1332 km i skontrolowali 195 wędkarzy. Ujawniono 9 wykroczeń bez zatrzymania sprawców. Strażnicy podjęli 4 żaki na jeziorze Wilczkowo, dwa żaki i dwie samołówki na jeziorze Lipno oraz więcierz na Kanale Radackim.

Dowiedzieliśmy się również, co też „Jesiotr” zamierza robić w tym roku. Otóż najważniejsze cele i zadania naszych wędkarzy to: przyjmowanie członków koła oraz prowadzenie ewidencji i pozyskiwanie nowych członków, organizacja zawodów wędkarskich, prowadzenie szkoleń i egzaminów na Kartę Wędkarską, administrowanie majątkiem koła, ochrona wód, współpraca z Zarządem Okręgu PZW w Koszalinie w wykonywaniu zadań statutowych oraz w zakresie rybacko-wędkarskiego zagospodarowania wód, rozwijanie współpracy z organizacjami w zakresie pracy z młodzieżą, administrowanie strony internetowej koła, współpraca z zakładami pracy w dziedzinie wędkarstwa, rozszerzenie współpracy z sąsiednimi kołami i Okręgami Wędkarskimi, rozszerzanie działalności na rzecz edukacji i ochrony środowiska, rozwijanie dalszej działalności koła i pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, dalsza modernizacja w zakresie zagospodarowania wód oraz odbycie minimum 12 posiedzeń Zarządu Koła.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 2019 rok „Jesiotr” świętować będzie 70 urodziny (Koło powstało w 1949 roku. Jego założycielem byli wędkarze – mieszkańcy powojennego Szczecinka).

Dyskusja była gorąca. Jej poszczególne wątki przedstawimy w osobnych artykułach na łamach naszego portalu i w miesięczniku „Dzień Dobry Szczecinek”.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk