Sprostowanie

Informacja odnośnie połowu szczupaka wg Zarządu Głównego PZW:

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi połowu szczupaka i bolenia w sobotę 30 kwietnia, przypominamy, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie jednoznacznie precyzuje, że okres ochronny może być skrócony (nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego) tylko w przypadku, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. W br. 30 kwietnia przypada w sobotę – dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy.
Szczupaka i bolenia zatem możemy łowić od niedzieli 1 maja br.
 
Rzecznik prasowy ZG PZW

Odnośnik: https://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/128906/60/na_szczupaka_i_bolenia_od_niedzieli__1_maja