Szczecineccy wędkarze skwitowali miniony rok i nakreślili kierunki działania na rok 2018

W sobotni (27.01) wieczór wędkarze Koła PZW „Jesiotr” spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. Podczas obrad skwitowali miniony 2017 rok.

Frekwencja, jak na zebrania wędkarskie, była przyzwoita. Na sali obrad zasiadło około 40 szczecineckich miłośników połowu ryb. Wędkarze poznali m.in. roczne sprawozdanie z działalności zarządu koła oraz wysłuchali sprawozdań szefów komisji rewizyjnej, sportu, zarybień i ochrony wód

Szczecinecki „Jesiotr” liczy (stan na dz. 31.12.2017 r.) 1159 członków (największe koło w Okręgu PZW Koszalin), a na jego koncie bankowym i w kasie koła spoczywa 30 916,33 zł.

Sprawozdanie z rocznej działalności koła przedstawił prezes „Jesiotra” Andrzej Pilzek.

– Zarząd udzielał się w wielu pracach na rzecz koła. Do głównych naszych zadań należało m.in. prowadzenie sprzedaży zezwoleń i ewidencji członków koła, prowadzenie szkoleń i egzaminów na kartę wędkarską oraz organizacja zawodów wędkarskich w różnych kategoriach – mówił m.in. szef „Jesiotra”.

W swoim wystąpieniu prezes Pilzek podziękował instytucjom i przedsiębiorcom za wsparcie, również finansowe.

– Nie tylko na sporcie koncentrowała się praca zarządu koła – podkreślił. – Zorganizowaliśmy też akcje sprzątania jezior, wycinki, gałęzi, podkaszania trawy i trzciny w celu przygotowania stanowisk wędkarskich dla dzieci i dorosłych. Większość członków zarządu uczestniczyła w zarybieniach jezior obwodu Trzesiecka.

To nie wszystkie działania, jakie w minionym roku podejmowały władze „Jesiotra”.

– Szczególny nacisk kładliśmy na walkę z kłusownikami i utrzymanie porządku na łowiskach – kontynuował prezes Pilzek. – Wydawać by się mogło, że edukacja naszego społeczeństwa jest na tyle duża, że nie powinno stanowić problemu utrzymanie w czystości dobra, jakim są nasze wody. Pomimo to, na akcje sprzątania jezior, poza członkami zarządu koła, stawiała się wielce znikoma ilość wędkarzy. Jestem przekonany, że w tym roku zaangażowanie w nasze wspólne akcje będzie o wiele większe.

Prezes podziękował wszystkim instytucjom angażującym się w pomoc naszym wędkarzom, szczególnie OSiR-owi, SAPiK-owi, firmie Kronospan, sklepom wędkarskim, a szczególnie władzom Szczecinka.

– Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas obiecał nam stanicę wędkarską. Słowa dotrzymał. Mamy piękny obiekt, z którego jesteśmy dumni. Wędkarze z całej Polski nam tego obiektu po prostu zazdroszczą – nie krył zadowolenia A. Pilzek.

Przewodnicząca Komisji Sportowej Maria Siebert ujawniła, że w ubiegłym roku „Jesiotr” zorganizował kolejne egzaminy na kartę wędkarską.

– Pomyślnie zdało je 126 osób w tym 31 dzieciaków – mówiła m.in. pani przewodnicząca.

Członek Zarządu Koła Jarosław Liniewicz przedstawił sprawozdanie z zawodów zorganizowanych w minionym roku przez koło. Odniósł się też do akcji zarybieniowych.

– Do jeziora Trzesiecko i innych jezior obwodu jeziora Trzesiecko trafił narybek węgorza, sandacza, szczupak i lina – mówił. – Pieniądze na zarybienia wyłożył Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie i Urząd Miasta Szczecinka.

Szczecineccy wędkarze, członkowie Społecznej Straży Rybackiej przeprowadzili 32 kontrole na akwenach obwodu i skontrolowali 137 wędkarz.

Dowiedzieliśmy się również, co też „Jesiotr” zamierza robić w tym roku. Otóż najważniejsze cele i zadania naszych wędkarzy to: przyjmowanie członków koła oraz prowadzenie ewidencji i pozyskiwanie nowych członków, organizacja zawodów wędkarskich, prowadzenie szkoleń i egzaminów na Kartę Wędkarską, administrowanie majątkiem koła, ochrona wód, współpraca z Zarządem Okręgu PZW w Koszalinie w wykonywaniu zadań statutowych oraz w zakresie rybacko-wędkarskiego zagospodarowania wód, rozwijanie współpracy z organizacjami w zakresie pracy z młodzieżą, administrowanie strony internetowej koła, współpraca z zakładami pracy w dziedzinie wędkarstwa, rozszerzenie współpracy z sąsiednimi kołami i Okręgami Wędkarskimi, rozszerzanie działalności na rzecz edukacji i ochrony środowiska, rozwijanie dalszej działalności koła i pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, dalsza modernizacja w zakresie zagospodarowania wód oraz odbycie minimum 12 posiedzeń Zarządu Koła.

W 2018 roku „Jesiotr” będzie organizatorem trzech zawodów wędkarskich rangi okręgowej. Będą też zawody w randze mistrzostw koła oraz zawody ogólnopolskie organizowane przez koło. Łącznie zaplanowano 15-16 imprez dla dorosłych i dzieci.

Część organizacyjną zebrania zwieńczyła miła uroczystość. Kol. Józef Liniewicz i Grzegorz Wołyniec za duży wkład pracy społecznej podczas akcji zarybieniowej prowadzonej przez PZW i Urząd Miasta Szczecinka zostali uhonorowani Medalami Zarządu Okręgu PZW Koszalin „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk