Zarybienie jeziora Trzesiecko i Wilczkowo narybkiem szczupaka

W dniu 24.04.2018 Urząd Miasta Szczecinek przeprowadził zarybienie jeziora – Trzesiecko i jeziora Wilczkowo narybkiem szczupaka wylęg żerujący w ilości 616 tyś szt. Do jeziora Trzesiecko trafiło ok. 462 tyś szt. natomiast do Wilczkowa ok. 154 tyś szt. narybku. W zarybianiu uczestniczyli: przedstawiciel Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciel PZW Okręg Koszalin oraz członkowie Zarządu Koła Jesiotr