Opłaty okresowe za wędkowanie

Opłaty można wnosić wyłącznie na przygotowa­nych blankietach w Urzędach Pocztowych i ban­kach. Niewyraźne, błędne lub niedokładne wypeł­nienie blankietu opłat powoduje, że opłata jest nieważna. Osoba łowiąca ryby na wędkę zobo­wiązana jest posiadać w trakcie połowu kartę wędkarską oraz prawidłowo wypełniony blankiet opłaty, a członkowie PZW legitymację członkowską.

Połów ryb na wodach nizinnych dozwolony jest przez cały rok.
Na wodach górskich obowiązuje zakaz używania spiningu w połowach w okresach:
– na odcinkach pstrągowych od 1.09 do 31.12
– na odcinkach trociowych od 1.10 do 31.12

Druki do przelewu oraz kwotę jaką należy uiścić pobierzecie Państwo tutaj:

Druk przelewu do pobrania

Wysokość składek na rok 2019:

     zapłać przez internet

 od maja 2015 roku w koszalińskim Okręgu PZW

można opłacać zezwolenia i opłaty okresowe przez internet

aby wykupić zezwolenie okresowe zaloguj się na stronie:

 www.eokon.pl