Podniesienie wymiaru ochronnego dla karpia i węgorza

Nr 1. Zarząd Główny PZW podnosi wymiar ochronny – węgorza z 50cm na 60cm,

Nr 2. Uchwałą Zarządu Koła „Jesiotr” PZW w Szczecinku z dnia 01.12.2015 nr 20/2015 na jeziorze Lipnica podniesiono wymiar ochronny – karpia z 30cm na 40cm.