Wymiar ochronny okonia

Od 1 stycznia będzie obowiązywał nowy wymiar ochronny dla okonia.

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 roku podjęto uchwałę NR 55/ZO/2017
w sprawie podwyższenia wymiaru ochronnego dla okonia.

Nowy wymiar ochronny dla okonia na wodach Okręgu wynosić będzie: do 18 cm.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

U W A G A.
Zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb wymiar ochronny dla okonia obowiązuje wyłącznie na tzw. wodach nizinnych.

Na wodach ujętych w „Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia” okoń nie jest objęty wymiarem ochronnym.