Wyniki Rodzinnego Pikniku Wędkarskiego

I Rodzinny Piknik Wędkarski odbył się nad jeziorem Rybno w Sitnie k/Szczecinka 30 czerwca 2012r.

Na pikniku obecne były dzieci ze wsi Sitno, ich rodzice

i zaproszeni goście:

Wójt Gminy Szczecinek Pan Janusz Babiński, któremu należą się szczególne podziękowania,

Skarbnik Koła PZW „Jesiotr” w Szczecinku Pan Grzegorz Wołyniec

oraz organizatorzy:

– Pani Maria Siebert z ramienia Koła PZW „Jesiotr” w Szczecinku,

– Sołtys wsi Sitno- Pan Jan Bakuła,

– Pani Dorota Świątek z małżonkiem, córką Zosią,

– Pan Daniel Dacio – Radny Gminy Szczecinek.Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu zabawy w szczególności Panu Janowi Kondziołce – z ramienia PZW „Jesiotr” w Szczecinku, który nadzorował przebieg połowów ryb, pomagał odplątywać żyłki, naprawiał wędki, przewoził dzieci znad jeziora do świetlicy (w czasie deszczu, który zaskoczył nas pod koniec pikniku).

 

Dziękujemy również Panu Danielowi Dacio – Radnemu Gminy Szczecinek

a Krzysiowi Kozłowskiemu za sędziowanie w rzutach do tarcz.

Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, a niektóre mamy sędziowały w konkurencjach rzutów do tarcz.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej chętnych dzieci i wiedza wędkarska, właściwe i bezpieczne zachowania nad wodą, wiedza przyrodnicza a przede wszystkim – dobra, integrująca dzieci i rodziców zabawa będzie upowszechniana i kontynuowana.

Na pikniku wykorzystano:

1.Pokaz wędkowania, łowienia ryb i pokaz techniki wykonywania rzutów do tarcz.

2.Doskonalenie umiejętności wędkowania.

3.Rzuty do tarcz Arenberga i kisza.

Poszczególne konkurencje rozegrane były zespołowo i indywidualnie.

Na zakończenie pikniku Pani Dorota Swiątek przygotowała – poczęstunek – kiełbaski, napoje zakupione z Funduszu Sołeckiego przyznawanego przez Wójta Gminy Szczecinek Pana Janusza Babińskiego oraz odbyło się:

– podsumowanie konkursów, wyłonienie zwycięzców,

– rozdanie nagród ufundowanych przez PZW Koło” jesiotr” w Szczecinku, LGR w Szczecinku, sklep „Komputronik”,

a Pani Maria Siebert podziękowała Wszystkim za pomoc w przygotowaniu Imprezy oraz za liczny udział mieszkańców wsi Sitno. Dzieciom życzyła dobrych wakacji i dobrego odpoczynku.

Wyniki konkursów na pikniku:

I. Rzuty do tarczy kisza

– punktacja :

0 – brak trafienia,1 pkt. – trafienie

Zespół: Czerwoni:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika rzut 1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 razem indywidualnie

miejsce

indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Antek Stawowczyk 1 0 1 1 1 4 II
2. Hubert Dacio 1 1 0 0 0 2 III
3. Szymon Stawowczyk 0 0 0 0 0 0
4. Eliza Tomaszewska 1 1 1 1 1 5 I
5. Robert Lange 0 0 0 0 0 0
6.
7.
8.

pkt razem zespół

 

11 pkt.

Zespół: Zieloni:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika rzut 1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 razem indywidualnie

miejsce

indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Lange Norbert 1 1 1 1 1 5 I
2. Jonasz Świątek 0 0 0 1 1 2 III
3. Michał Krzystek 1 1 0 0 0 2 III
4. Kacper Jońca 1 1 1 0 0 3 II
5. Wojciech Grzystek 1 0 1 0 0 2 III
6. Bartek Grzystek 1 0 1 0 1 3 II
7. Hania Grzystek 0 1 1 0 1 3 II
8.

pkt razem zespół

 

20pkt.

Zespół: Niebiescy:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika rzut 1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 razem indywidualnie

miejsce

indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Natalia Adamowicz 1 1 1 0 1 4 II
2. Klaudia Lange 1 1 1 1 0 4 II
3. Michał kowalski 1 1 1 0 0 3 III
4. Kinga Kowalska 0 1 0 0 1 2 IV
5. Szymon Świątek 1 1 1 1 1 5 I
6. Dawid Mastyło 0 0 1 1 3 III

pkt razem zespół

 

21pkt.

Punktacja zespołowa:

I m. Niebiescy- 21 pkt.

II m. Zieloni – 20 pkt.

III m. Czerwoni – 11 pkt.

II. Rzuty do tarczy Arenberga:

– punktacja :

0 – brak trafienia,

4 pkt,6 pkt, 8 pkt, 10 pkt – w zależności od miejsca trafienia.

Najmniejsze koło – 10 pkt.

Zespół: Czerwoni:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika rzut 1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 razem indywidualnie

miejsce

indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Antek Stawowczyk 0 0 0 6 8 14 IV
2. Hubert Dacio 8 0 6 8 10 32 I
3. Szymon Stawowczyk 8 0 0 0 0 8 V
4. Robert Lange 8 8 0 8 0 24 II
5. Eliza Tomaszewska 0 4 10 8 0 22 III
6.
7.
8.

pkt razem zespół

 

100 pkt.

Zespół: Zieloni:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika rzut 1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 razem indywidualnie

miejsce

indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Lange Norbert 1 1 1 1 1 5 VI
2. Jonasz Świątek 10 0 0 4 4 18 III
3. Michał Grzystek 0 0 6 0 4 10 IV
4. Kacper Jońca 6 4 4 8 8 30 I
5. Wojciech Grzystek 0 0 0 8 0 8 V
6. Bartek Grzystek 6 8 0 4 0 18 III
7. Hania Grzystek 0 0 6 8 6 20 II
8.

pkt razem zespół

 

109 pkt.

Zespół: Niebiescy:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika rzut 1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 razem indywidualnie

miejsce

indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Natalia Adamowicz 8 6 10 6 8 38 II
2. Klaudia Lange 4 6 8 8 0 26 V
3. Michał kowalski 8 4 6 4 8 30 III
4. Kinga Kowalska 0 4 4 8 10 26 V
5. Szymon Świątek 0 8 6 6 8 28 IV
6. Dawid Mastyło 8 10 6 8 8 40 I

pkt razem zespół

 

188 pkt.

Punktacja zespołowa:

I m. Niebiescy – 188 pkt.

II m. Zieloni – 109 pkt.

III m. Czerwoni – 100 pkt.

III. Łowienie ryb:

– punktacja:

za każdy gram złowionych ryb 1pkt.

Zespół: Czerwoni:

Lp. imię i nazwisko złowione ryby – waga dkg złowione ryby – pkt.

ilość ryb

 

miejsce indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Antek Stawowczyk 0,34 340 25 I
2. Hubert Dacio 0,08 80 4 IV
3. Szymon Stawowczyk
4. Robert Lange 0,10 100 1 III
5. Emilia Tomaszewska 0,24 240 5 II
6.
7.
8.
razem zespół: 0,76 760 35

Zespół: Zieloni:

Lp. imię i nazwisko złowione ryby – waga dkg złowione ryby – pkt.

ilość ryb

 

miejsce indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Lange Norbert
2. Jonasz Świątek
3. Michał Grzystek 0,06 60 2 I
4. Kacper Jońca
5. Wojciech Grzystek
6. Bartek Grzystek
7. Hania Grzystek
8.
Razem zespół: 0,06 60 2

Zespół: Niebiescy:

Lp. imię i nazwisko złowione ryby – waga dkg złowione ryby – pkt.

ilość ryb

 

miejsce indywidualnie

w zespole

Uwagi:
1. Natalia Adamowicz 0,02 20 2 IV
2. Klaudia Lange 0,29 290 16 II
3. Michał kowalski 0,28 280 3 III
4. Kinga Kowalska 0,38 380 4 I
5. Szymon Świątek
6. Dawid Mastyło
7.
8.
razem zespół: 0,97 970 25

Punktacja zespołowa:

I. m. Niebiescy – 970 pkt.

II. m. Czerwoni – 760 pkt.

III. m. Zieloni – 60 pkt.

Najlepsi zawodnicy w łowieniu ryb:

Lp. imię i nazwisko złowione ryby – waga dkg złowione ryby – pkt.

ilość ryb

 

miejsce indywidualnie

 

Uwagi:
1. Kinga Kowalska 0,38 380 4 I
2. Antek Stawowczyk 0,34 340 25 – największa ilość ryb II
3. Klaudia Lange 0,29 290 16 III
4. Michał Kowalski 0,28 280 3 IV
5. Eliza Tomaszewska 0,24 240 5 V
6. Robert Lange 0,10 100 1 VI
7. Hubert Dacio 0,08 80 4 VII
8. Michał Grzystek 0,06 60 2 VIII
9. Natalia Adamowicz 0,02 20 2 IX

Ogółem zespoły:

I miejsce: Niebiescy -970+188+21=1179 pkt.

II miejsce: Czerwoni – 760+100+11=877 pkt.

III miejsce: Zieloni – 60 +109+20=189 pkt.

Opracowała: Maria Siebert